USLUGE:

 

Usluge koje pruža Kompanija Alpo d.o.o., odnosi se na furniranje ploča medijapana i iverice, krojenje, sečenje, spajanje i lepljenje furnira po narudžbi kupca, te izradu vratnih krila, a od skoro i pilansku obradu drveta i sušenje.

Godine 2009-e je izgrađena nova hala i opremljena sa mašinama za furniranje ploča, što je otvorilo novu mogućnost rasta i razvoja proizvodnje, a samim tim i prisustvo novog proizvoda na našem tržištu, koji jos svrsishodnije zadovoljava potrebe naših kupaca. Postižu se značajni ciljevi u poslovnom i tržišnom odnosu, a to je pojava furnirane ploče kao poluproizvoda u građevinskoj i drvnoj industriji.

Krojenje i spajanje furnira po dimenzijama i potrebama kupca, radi se po narudžbi. Za navedene usluge koriste se tri mašine najnovije tehnologije za spajanje koncem i jedna mašina za topli spoj, kao i savremene makaze sa preciznim istovremenim paralelnim rezom 2 noža najnovije tehnologije.

Kako bismo se prilagodili novim potrebama i izazovima tržišta, opremili smo proizvodni pogon najmodernijim mašinama renomiranog Nemačkog proizvođača. 

Od 2012-e godine, pušten je u rad novi pogon za rezanje trupaca, pilanska linija, sa dve komore za sušenje drveta kapaciteta sušenja oko 100 m3. U proizvodnom programu imamo suve daske različitih debljina, uglavnom mekih lišćara. Veći deo pilanskog programa prodajemo na tržište E.U. i Azije.

U skorijoj budućnosti očekujemo još intenzivniji interes za naše proizvode i usluge, koje su konkurentne kako sa cenom i kvalitetom proizvoda, tako i sa cenama i kvalitetom usluga.